REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLANIK

§ 1

Warunki korzystania z oferty firmy Polanik Sp. z o. o. - Sp. k. proponowanej przez niniejszy sklep internetowy reguluje dokument, zwany w dalszej części „Regulaminem”.

Wszelkie zmiany w Regulaminie będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich w niniejszej witrynie internetowej. Data zamieszczenia zmiany jest terminem, od którego ona obowiązuje, o ile nie zostanie ustalona inna data wprowadzenia zmiany.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego sklepu internetowego, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Wykonawcą zamówień składanych za pośrednictwem sklepu jest Polanik Sp. z o. o. - Sp. K. z siedzibą ul. Życzliwa 11, 97 - 300 Piotrków Trybunalski - zwana w dalszej części „Sprzedawcą”. Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00.
 3. „Użytkownik” - podmiot zarejestrowany w Sklepie.
 4. „Klient - Zamawiający” - podmiot zarejestrowany w Sklepie i składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu.
 5. „Cena” - wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Koszt transportu jest uzależniony od wagi i rozmiarów produktu.
 6. W przypadku towaru, przy którym widnieje informacja "zapytaj o cenę" cena jest przedstawiana Zamawiającemu na fakturze proforma po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapytania.

§ 3 Rejestracja w Sklepie i ochrona danych osobowych

 1. Przed rejestracją w Sklepie każdy powinien zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego Polanik.
 2. Warunkiem przyjęcia formularza rejestracyjnego jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól.
 3. Dane osobowe oraz inne informacje związane z rejestracją w Sklepie nie będą udostępniane innym podmiotom komercyjnym. Każdy zarejestrowany podmiot ma prawo wglądu w powierzone firmie Polanik Sp. z o. o. - Sp.k. informacje i może je korygować w panelu po wcześniejszym zalogowaniu się.
 4. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 4 Zamówienia i czas realizacji

 • Klient może składać w Sklepie zamówienia na produkty oferowane przez firmę Polanik Sp. z o. o. - Sp.k. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę jest podanie przez Zamawiającego wymaganych informacji określonych w formularzu zamówienia.
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje w chwili wysłania do Zamawiającego potwierdzenia transakcji lub faktury proforma w przypadku przelewu zwykłego, płatności elektronicznej, płatności za pobraniem oraz odbioru osobistego.
 • Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-mailem:
  1. link do potwierdzenia złożenia zamówienia,
  2. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji,
  3. w przypadku płatności przelewem zwykłym, płatności za pobraniem oraz odbioru osobistego, wysyłana jest faktura proforma zawierająca szczegóły warunków realizacji zamówienia m.in.: ceny produktów na zapytanie.
 • Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi od 1 do 4 tygodni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Zamawiający jest niezwłocznie informowany e-mailem. W przypadku płatności przelewem czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu.

 § 5 Płatność i dostawa

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przelew zwykły - na numer rachunku bankowego wskazanego na fakturze proforma, po zaksięgowaniu wpłaty towar jest wysyłany do Zamawiającego;
  2. za pobraniem - Zamawiający dokonuje zapłaty gotówką przy odbiorze towaru z firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, kartą płatniczą przy odbiorze towaru z InPost Paczkomaty;
  3. przy odbiorze osobistym - Zamawiający dokonuje zapłaty gotówką w kasie Sprzedającego,
  4. kartą płatniczą (realizacja przez system Dotpay): Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
  5. ePrzelewem: Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.
 2. W przypadku produktów z ceną oznaczoną jako "cena na zapytanie" nie ma możliwości płatności online. Płatność może być dokonana jedynie poprzez przelew zwykły, po otrzymaniu faktury proforma z wyceną towaru oraz naliczonymi kosztami transportu.
 3. W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Dotpay, realizacja zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji online.
 4. Firmy dokonujące płatności przelewem zobowiązane są do przesłania e-mailem na adres: sprzedaz@polanik.com lub faksem na numer: +48 44 646 43 58 dokumentów rejestrowych podmiotu gospodarczego: nadanie NIP-u, regonu i odpisu KRS (lub wpisu do ewidencji gospodarczej).
 5. W przypadku braku płatności za zamówione towary, w formie i terminie wskazanym na fakturze proforma Sprzedający wstrzymuje wysyłkę towaru lub jego wydanie. Sprzedający wysyła e-mailem do Zamawiającego przypomnienie o gotowości towaru i konieczności uiszczenia płatności. Jeżeli w ciągu 7 dni roboczych od wysłania przypomnienia Zamawiający nie dokona wpłaty lub nie potwierdzi terminu, w którym ona nastąpi, Sprzedający anuluje zamówienie, chyba że Zamawiający i Sprzedawca uzgodnili pisemnie odrębne warunki realizacji zamówienia.
 6. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, InPost Paczkomaty (tylko dla przesyłek o wadze do 25 kg i wymiarach nie większych niż: 41 x 38 x 64 cm) oraz Poczty Polskiej. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za ewentualne opóźnienia w dostawie przesyłek.
 7. Koszty dostawy są uzależnione od wagi oraz rozmiarów towaru, przy płatności przelewem zwykłym każdorazowo są podawane Zamawiającemu na fakturze proforma.
 8. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru przez Zamawiającego w siedzibie Sprzedającego. W takim przypadku nie występują koszty dostawy.
 9. Do każdego zamówienia wysyłana jest faktura VAT (drogą e-mail lub na żądanie listem) lub paragon fiskalny.

 § 6 Zwroty

 1. Sposób i termin odstąpienia od umowy oraz prawa i obowiązki z tym związane reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, stanowiący jego integralną część.
 2. Klient informuje Polanik Sp. z o.o. - Sp. k. przed wygaśnięciem okresu na odstąpienie od umowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu Klient składa jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy: pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku płatności kartą, zwrot środków ma miejsce na kartę płatniczą, którą dokonany został zakup.

 § 7 Reklamacje

 1. Niezgodność towaru z zamówieniem i reklamacje ilościowe Zamawiający zobowiązany jest zgłosić w momencie dostawy bezpośrednio kurierowi poprzez rozpakowanie paczki w jego obecności i spisanie odpowiedniego protokołu.
 2. Wady towaru ujawnione w trakcie użytkowania wymagają zgłoszenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres: sklep@polanik.com.
 4. Producent w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, informuje zgłaszającego o wyniku przeprowadzonej analizy technicznej i decyzji odnośnie podstaw do naprawy lub wymiany produktu objętego zgłoszeniem.

§ 8 Zastrzeżenia

Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia bez uprzedzenia zmian w konstrukcji i kolorystyce wyrobów. Zdjęcia produktów w sklepie mogą różnić się od rzeczywistego ich wyglądu.

§ 9 Prawo

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego POLANIK

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie towarów, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Polanik Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą ul. Życzliwa 11, 97-300 Piotrków Trybunalski o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Polanik Sp. z o.o. – Sp. k.), bez zbędnej zwłoki.
 2. Polanik Sp. z o.o. – Sp. k wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia do Polanik Sp. z o.o. – Sp. k. dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient zobowiązany jest do odesłania towarów na adres: Polanik Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Życzliwa 11,97-300 Piotrków Trybunalski, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient wysłał Polanik Sp. z o.o. – Sp. k. informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle towary przed upływem 14 dni.
 4. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 5. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, czyli takim, w jakim trafił do Klienta (także w oryginalnym opakowaniu).
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl